Skip to Content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Λόγω των συνεχών τεχνικών καινοτομιών και αλλαγών του σχετικού νομικού πλαισίου, κατά διαστήματα πρέπει να αλλάζουμε ή/και να τροποποιούμε τους ακόλουθους Όρου Χρήσης. Επομένως, ζητάμε από το χρήστη να ανατρέχει στους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από κάθε επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο και να λαμβάνει υπόψη τυχόν αλλαγές ή/και τροποποιήσεις.

Authentic Beauty Concept EDUCATION

Με την εγγραφή σας στο «Authentic Beauty Concept digital client education» αποκτάτε πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα του Authentic Beauty Concept, π.χ. ένα γλωσσάριο και τεχνικό οδηγό, webinars που θα σας εισάγουν σε προϊοντικές γνώσεις με έναν σύγχρονο τρόπο, edutorial videos για ανάδειξη τεχνικών και υπηρεσιών, καθώς και podcasts και πολλά άλλα. 

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας διαγράφοντας το προσωπικό σας προφίλ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών ιστότοπος παρέχεται από την Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Ντίσελντορφ, Γερμανία. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον παρόντα ιστότοπο και αφορούν την Henkel AG & Co. KGaA (εφεξής «Henkel»), συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τρίτα μέρη έχουν συμπεριληφθεί με τη δέουσα επιμέλεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών. Η Henkel δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη στο περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου.

Μεταβαίνοντας στον παρόντα ιστότοπο, αποδέχεστε άνευ όρων ή επιφυλάξεων τους ακόλουθους Γενικούς Όρους Χρήσης του ιστότοπου, τους οποίους μπορείτε να προβάλλετε στην οθόνη ή να εκτυπώσετε.

Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ. ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ HENKEL Ή ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ HENKEL ΣΤΙΣ ΗΠΑ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1. Νόμος περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Οι σελίδες του ιστότοπού μας (περιεχόμενα, δομή) προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση, αποθήκευση και επεξεργασία σε άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ή επεξεργασίας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπόκειται σε προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση αυτών εν όλω ή εν μέρει προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Henkel AG & Co. KGaA. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή πληροφοριών ή δεδομένων, ιδίως η χρήση κειμένων ή τμημάτων τους ή υλικού εικόνων (εκτός από τις φωτογραφίες Τύπου της Henkel) ή κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης ή διάδοσης, προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Henkel. Τα δικαιώματα διάδοσης και αναπαραγωγής ανήκουν στη Henkel.

Οι φωτογραφίες Τύπου της Henkel μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για εκδοτικούς σκοπούς. Οι φωτογραφίες Τύπου της Henkel που αναπαράγονται ή/και τροποποιούνται ηλεκτρονικά για εκδοτικούς σκοπούς πρέπει να φέρουν τη σήμανση πνευματικών δικαιωμάτων «© 2019 Henkel AG & Co. KGaA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος». Η ανατύπωση γίνεται δωρεάν, ωστόσο, ζητάμε αντίγραφο για τα αρχεία μας.

© 2019 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

2. Εμπορικά σήματα
Το λογότυπο της Authentic Beauty Concept καθώς και όλα τα ονόματα προϊόντων ή/και οι παρουσιάσεις προϊόντων στις συγκεκριμένες σελίδες αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Henkel AG & Co. KGaA, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών της ή των δικαιοπαρόχων της. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κατάχρηση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παραβίαση του νόμου περί εμπορικών σημάτων, του νόμου περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

3. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για Ιστότοπους Τρίτων Μερών
α. Οι σελίδες του παρόντος ιστότοπου περιέχουν συνδέσμους (δηλ. «υπερσυνδέσμους») που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη και των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι γνωστό στη Henkel. Η Henkel απλώς διευκολύνει την πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοί μας που παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτων μερών έχουν σκοπό απλώς να διευκολύνουν την πλοήγησή σας. Δεν υιοθετούμε τις δηλώσεις που εμφανίζονται σε συνδεδεμένες σελίδες. Διαχωρίζουμε ρητά τη θέση μας από οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο οποιασδήποτε και όλων των σελίδων τρίτων μερών που συνδέονται με τις σελίδες του ιστότοπού μας. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε παραβιάσεις νομοθετικών διατάξεων ή δικαιωμάτων τρίτων μερών που ενδέχεται να παρουσιάζονται στις εν λόγω σελίδες.
β. Για ιστότοπους προς τους οποίους παρέχονται υπερσύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Henkel, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ιστότοπων φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων, καθώς και για οποιαδήποτε πώληση των προϊόντων που προσφέρονται από αυτές και για τη διαχείριση τυχόν παραγγελιών που σχετίζονται με τα ίδια προϊόντα.

4. Γενική Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών
Οποιαδήποτε ευθύνη της Henkel για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου (ανεξάρτητα από τη νομική αιτία, συμπεριλαμβανομένης αδικοπραξίας) περιορίζεται στις ζημίες που προκαλούνται από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Στον βαθμό που υπάρχει υποχρεωτική ευθύνη της Henkel ως αποτέλεσμα παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης περιορίζεται στις προβλέψιμες ζημίες. Αυτό δεν θα επηρεάζει την ευθύνη της Henkel σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ευθύνης λόγω Ελλατωματικών Προϊόντων ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε δοθείσες εγγυήσεις. Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν επίσης σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή, σωματικής βλάβης ή βλάβης στην υγεία κάποιου ατόμου.
Η Henkel καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να προστατεύει τους ιστότοπους της Henkel από ιούς, ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε οποιαδήποτε απουσία ιών. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας από ιούς (π.χ. χρήση προγραμμάτων ανίχνευσης ιών) πριν από τη λήψη εγγράφων και δεδομένων.

5. Προβλέψεις και δηλώσεις πρόθεσης
Οι μελλοντικές εκτιμήσεις στον παρόντα ιστότοπο βασίζονται στις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα που έχει πραγματικά επιτύχει η Henkel μπορεί να διαφέρουν κατά πολύ από τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις, καθώς εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων ανταγωνιστικής και μακροοικονομικής φύσης, οι οποίοι ορισμένες φορές διαφεύγουν από τον έλεγχο της Henkel. Με την επιφύλαξη κάθε νομικής υποχρέωσης για τροποποίηση των μελλοντικών εκτιμήσεων, η Henkel δεν προτίθεται να επικαιροποιεί συνεχώς όλες τις μελλοντικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο.

6. Προϊόντα Henkel
Τα εμπορικά σήματα/τα προϊόντα που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν παραδείγματα των εμπορικών σημάτων/προϊόντων που διατίθενται από εταιρείες της Henkel παγκοσμίως. Η Henkel δεν εγγυάται ότι ένα εμπορικό σήμα/προϊόν που εμφανίζεται στον ιστότοπο διατίθεται και στη χώρα σας.

7. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών για Ιστότοπους Τρίτων Μερών
α. Οι σελίδες του παρόντος ιστότοπου περιέχουν συνδέσμους (δηλ. «υπερσυνδέσμους») που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη και των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι γνωστό στη Henkel. Η Henkel απλώς διευκολύνει την πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοί μας που παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτων μερών έχουν σκοπό απλώς να διευκολύνουν την πλοήγησή σας. Δεν υιοθετούμε τις δηλώσεις που εμφανίζονται σε συνδεδεμένες σελίδες. Διαχωρίζουμε ρητά τη θέση μας από οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο οποιασδήποτε και όλων των σελίδων τρίτων μερών που συνδέονται με τις σελίδες του ιστότοπού μας. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε παραβιάσεις νομοθετικών διατάξεων ή δικαιωμάτων τρίτων μερών που ενδέχεται να παρουσιάζονται στις εν λόγω σελίδες.
β. Για ιστότοπους προς τους οποίους παρέχονται υπερσύνδεσμοι από τον ιστότοπο της Henkel, οι ιδιοκτήτες των εν λόγω ιστότοπων φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων, καθώς και για οποιαδήποτε πώληση των προϊόντων που προσφέρονται από αυτές και για τη διαχείριση τυχόν παραγγελιών που σχετίζονται με τα ίδια προϊόντα.
γ. Η Henkel δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, κατατεθέντων σημάτων και προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από ιστοσελίδα στην οποία η πρόσβαση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής παραπομπής ‏(Hyperlink).
δ. Στην περίπτωση που πραγματοποιείται παραγγελία ή οποιαδήποτε νομική δήλωση σε σχέση με οικονομική συναλλαγή, το συμβόλαιο αφορά αποκλειστικά στο χρήστη του διαδικτύου και στον ιδιοκτήτη του σχετικού διαδικτυακού τόπου, ή στον προμηθευτή που αναφέρεται, και σε καμία περίπτωση στη Henkel και στο χρήστη του διαδικτύου. Σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τους γενικούς όρους συναλλαγών του εκάστοτε προμηθευτή του διαδικτυακού τόπου που οδηγείστε μέσω παραπομπής.
ε. Η παρούσα δήλωση εξαίρεσης ευθύνης ισχύει για όλους τους συνδέσμους ‏(links) που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο henkel.com και για οποιαδήποτε περιεχόμενα διαδικτυακών τόπων στα οποία οδηγείται ο χρήστης μέσω των εν λόγω συνδέσμων.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Εμπορευμάτων, η εφαρμογή της οποίας Συνθήκης στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης αποκλείεται ρητά δια του παρόντος. Στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ως τόπος εκδίκασης για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τον παρόντα ιστότοπο ορίζεται το Ντίσελντορφ, Γερμανία. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί άκυρη, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών διατάξεων. 

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ